Doughnut Chart

Med Doughnut Chart modulet har du mulighed for at tilføje et custom, responsivt doughtnut diagram til en side.

En af de mest almindelig brugte diagrammer er doughnut diagrammet. Diagrammet opdeles i segmenter, hvor buen af hvert segment viser den proportionelle værdi af hver dataværdi.

Eks. 1: Standard Doughnut Chart med tooltips.

Typisk use case

Hvis du vil præsentere en mængde data på en let læselig måde, er grafmodulerne gode til netop dette, da de er interaktive, så brugeren ikke selv skal aflæse hver enkelt værdi, men blot kan holde musen over de forskellige elementer.