Line Chart

Med et linjediagram kan datapunkter indsættes på en linje. Diagrammet bruges oftest til at vise data trends eller sammenligne to datasæt.

Eks. 1: Line Chart standard indstillinger.

Eks. 2: Line Chart med fill.

Eks. 3: Line Chart med fill og smooth lines.

Typisk use case

Hvis du vil præsentere en mængde data på en let læselig måde, er grafmodulerne gode til netop dette, da de er interaktive, så brugeren ikke selv skal aflæse hver enkelt værdi, men blot kan holde musen over de forskellige elementer.