Sådan kommer du i mål med webtilgængelighed

Tilgængelighed

Når I skal efterleve tilgængelighedskravene skal I kort fortalt efterleve alle 50 punkter i retningslinjerne, WCAG 2.1. Disse 50 punkter kan dog være lidt svære at tygge sig igennem, hvorfor vi har oversat alle 50 punkter til menneskesprog i vores egen WCAG-guide. Her finder du ligeledes let forståelige anbefalinger til, hvordan du efterlever hvert af punkterne.

1. Gennemfør en tilgængelighedsanalyse

Når du har læst og forstået WCAG-guiden skal du tage stilling til, om du føler dig i stand til selv at gennemføre en dybdegående tilgængelighedsanalyse af jeres website. Hvis ikke foretager vi den meget gerne. 

2. Tilret teknikken

Når analysen er gennemført, bør du bede jeres leverandør gennemføre tilretningen af de tekniske punkter der fejler.

Hvis du læser dette, er du sikkert i den heldige situation at have et website baseret på GoBasic™. Det betyder, at de 31 ud af de 50 punkter gennemgået nedenfor, som alle relaterer sig til den tekniske implementering, allerede er tjekket og fixet i GoBasic™. Hvis du mod forventning skulle finde en fejl relateret til nedenstående punkter, må du endelig tage fat i os på support@beru.zendesk.com, så fixer vi hurtigt fejlen til gavn for alle brugere af GoBasic sites.

Hvis du derimod ikke anvender GoBasic™, så kan du bruge denne guide og sende den til jeres tekniske leverandør, så de kan tilrette de 31 punkter der ligger på deres bord. Hvis du synes regningen for en tilretning bliver for høj, kan det være en overflytning til GoBasic™ giver bedre mening.  

3. Tilret indholdet

Samtidigt kan du selv gå i gang med at sikre, at selve indholdet overholder kravene. Jeg vil anbefale, at du starter med at fokusere på de 6 hyppigste redaktøropgaver. Når du har styr på disse, kan du herefter gå videre til de 13 redaktøropgaver som mere sjældent kommer i til udtryk på et website.

4. Udfyld tilgængelighedserklæring

Som det sidste skal du udfylde en tilgængelighedserklæring gennem Digitaliseringsstyrelsens WAS-tool eller bede os om hjælp til dette. Så er du helt i mål!

Jeg håber, at dette gør opgaven mere overkommelig. Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre tilretningen, er du velkommen til at tage fat i os.  

Rasmus Ørgaard Rudolf
T: 5077 5690
E: info@gobasic.dk

Oversigt over opgaver relateret til tilretning af webtilgængelighed (WCAG 2.1)

Redaktøropgaver (5 ud af 50 punkter)

1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold

1.3.3 Sensoriske egenskaber

1.4.5 Billeder af tekst

2.4.2 Sider har titler

2.4.4 Formål med links (i kontekst)

Redaktøropgaver, som mere sjældent kommer i anvendelse (13 ud af 50 punkter)

1.2.1 Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet)

1.2.2. Undertekster (forudindspillet)

1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)

1.2.4 Undertekster (direkte)

1.2.5 Synstolkning (forudindspillet)

1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold

2.4.6 Overskrifter og etiketter

3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold

3.2.2 Ved input

3.2.4 Konsekvent identifikation

3.3.2 Etiketter eller instruktioner

3.3.3 Fejlforslag

3.3.4 Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data)

Tekniske opgaver hvor ansvaret ligger hos leverandøren. (32 ud af 50 punkter)

1.3.1 Information og relationer 

1.3.2 Meningsfuld rækkefølge   

1.3.4 Retning

1.3.5 Identificering af inputformål

1.4.1 Anvendelse af farve

1.4.2 Kontrol af lyd

1.4.4 Ændring af tekststørrelse

1.4.10 Ombrydningsvisning

1.4.12 Tekstafstand

1.4.13 Indhold ved svævepegning(hover) eller fokus

1.4.3 Kontrast (minimum)

2.1.1 Tastatur

2.1.2 Ingen tastaturfælder

2.1.4 Genvejstaster

2.2.1 Justerbar tastehastighed

2.2.2 Pause, stop, skjul

2.3.1 Grænseværdi på tre glimt eller derunder

2.4.1 Spring over blokke

2.4.3 Fokusrækkefølge

2.4.5 Flere måder

2.4.7 Synligt fokus

2.5.1 Pegebevægelser (Pointer Gestures)

2.5.2 Pege-annullering

2.5.3 Etiket i navn

2.5.4 Betjening via bevægelse

3.1.1 Sproget på siden

3.2.1 I fokus

3.2.3 Konsekvent navigation

3.3.1 Identifikation af fejl

4.1.1 Parsing

4.1.2 Navn, rolle, værdi

4.1.3 Statusbeskeder